Dr. Dudás Miklós OSBM

1902-1972

 

Máriapócson született 1902. október 27-én. Földműves családból származik.

Tanulmányait Nyírbátorban, Nagykállóban és Ungváron végezte. 1920-ban belépett a Szent Bazil Rendbe. Filozófiai tanulmányait a bazilitarend krisztinopoli főiskolájánvégezte. Teológiát Rómában a Gregoriana Pápai Egyetemen tanult.

 

Miklósy István hajdúdorogi megyés püspök szentelte pappá 1927. szeptember 8-án. A bazilita rend kisbereznai monostorában filozófiát tanított, majd a Munkács-Csernekhegyi monostor novíciusmestere volt. 1932. szeptember 12-től a máriapócsi monostor főnöke, 1933-tól a bazilita rend magyar ágának főnöke. Kezdeményezésére telepedtek le a bazilita szerzetesek Hajdúdorogon, illetve a szerzetesnők Máriapócson. Az 1930-as években több tucat népmissziót tartott Magyarországon, Csehszlovákiában és az Egyesült Államokban.

Apostoli adminisztrátora volt a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének és a Miskolci apostoli exarchátusnak.

 

Piusz pápa 1939. március 25-én nevezte ki a hajdúdorogi egyházmegye második püspökévé. Máriapócson szertelték püspökké 1939. május 14-én.
Jelmondata: „A Te oltalmad alatt.”

Püspökként Nyíregyházán új püspöki székházat épített. Hajdúdorogon líceumot és tanítóképzőt, Nyíregyházán papnevelő intézetet és hittudományi főiskolát (a mai Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolát) alapított. Rómában 1965. november 19-én a Szent Péter Bazilikában teljesen magyar nyelvű görögkatolikus Szent Liturgiát mutatott be.

1968-ban Dudás Miklós püspök kérésére a Szentszék kiterjesztette a hajdúdorogi püspök joghatóságát Magyarország egész területére Dudás Miklós püspök szentelte püspökké boldog Romzsa Tódort, a Munkácsi egyházmegye vértanú püspökét.

Püspöksége 33 éve alatt 166 papot szentelt, 31 új egyházközséget alapított és 44 templomot, kápolnát és misézőhelyet épített.

július 15-én halt meg Nyíregyházán. Magyarország Nemzeti Kegyhelyén, a máriapócsi bazilika kriptájában nyugszik.